Nieuwsbrief
   
 

Drie tot vier maal per jaar brengt de SWDD de nieuwsbrief SIGNALEN uit. Signalen wordt het liefst per mail aan belangstellenden toegestuurd. Wilt u een exemplaar ontvangen, mail dan naar info@swdd.nl.

Het is ook mogelijk om het blad op papier toegestuurd te krijgen. Mail dan uw naam en adres naar info@swdd.nl of schrijf naar SWDD, Postbus 2072, 7900 BB Hoogeveen.