Commissies  

     

Voor alle commissie geldt: info over contactadres: mail info@swdd.nl

Activiteitencommissie
Doel het organiseren van ontspannende activiteiten voor doven maar waar ook horenden aan kunnen deelnemen
zoals ex-cursisten van gebarencursussen, familieleden, vrienden en collega’s. De maandelijkse instuifavonden zijn hiervoor uitermate geschikt maar ook worden recreatiedagen, kaartmarathon en fietsdagen georganiseerd

Beheerscommissie
Deze commissie is belast met het beheer en exploitatie van ons ontmoetingscentrum.
Men houdt toezicht op de schoonmaak, houdt de voorraad bij en maakt afspraken over het gebruik van het gebouw.

Educatiecommissie
Doel is het organiseren van speciale educatieavonden en cursussen om zo de snelle veranderingen in de maatschappij toegankelijk te maken voor doven. Daarnaast het organiseren van excursies en activeren van bijscholing en trainingen.

Commissie Gebarencursussen
Doel is het organiseren van cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG). Deze cursus is uitermate geschikt voor horende collega’s, vrienden en familieleden van doven, alsmede voor mensen werkzaam in de zorgsector.
Het volgen van een of meerdere cursussen zal de communicatie onderling sterk verbeteren en drempelverlagend werken.
De Folder (DOC) kunt u hier downloaden. En u kunt zich aanmelden door dit formulier (PDF) in te vullen en op te sturen naar de commissie.

Voorlichtingscommissie
Doel is het geven van voorlichting over de problematiek van het doofzijn door middel van lezingen op b.v. scholen, verenigingen en bij instellingen. Ook kan bedrijfsgerichte informatie gegeven worden aan zorginstellingen op het gebied van communicatie en voorzieningen. Scholieren die bijvoorbeeld een scriptie willen maken kunnen bij ons terecht voor informatie en foldermateriaal

Sportcommissie
Deze commissie betrekt jongeren actief bij de stichting. Men organiseert spelavonden, recreatiedagen, sportactiviteiten en discoavonden. Daarnaast proberen de jongeren door zelfontplooiing hun kennis te vergroten.

Ouderencommissie 55+
Het doel is om activiteiten te ontplooien om daarmee de oudere dove uit hun isolement te halen. Meer Bewegen voor Ouderen wordtonder deskundige leiding georganiseerd. Er worden lezingen en excursies gehouden over en naar zorginstellingen, wonen en voorzieningen. Verder worden gezellige middagen met o.a. koersbal georganiseerd.

Werkgroep HoDo
Een nieuw onderdeel dat in 2005 in het leven is geroepen. De werkgroep bestaat uit horende ouders met dove kinderen en dove ouders met horende kinderen. Het doel is met elkaar van gedachten te wisselen, activiteiten te organiseren voor beide groepen, jonge doven kinderen in contact te brengen met volwassen doven, organiseren van familie dagen en het houden van lezingen over actuele onderwerpen.